Wijzigingen woningmarkt

Wijzigingen woningmarkt 2022

Auteur Register Makelaar/Taxateur (RMT)

Oh wat een jaar!

We naderen alweer het einde van 2021 en het was een bewogen jaar. De huizenmarkt en de makelaardij domineerden naast COVID-19 regelmatig het nieuws. Ook in de politiek staan de makelaardij en met name de huizenmarkt hoog op de agenda. Er komt hiervoor in het nieuwe kabinet Rutte IV gelukkig weer een minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Komend jaar (2022) gaan er in de woningmarkt in elk geval de volgende veranderingen plaatsvinden:

  1. De NHG grens gaat omhoog naar € 355.000,– in 2022. Voor woningen waar energiebesparende voorzieningen worden getroffen ligt deze grens nog aanzienlijk hoger namelijk € 376.300,–
  2. De hypotheekrenteaftrek daalt naar 40% in 2022
  3. Advertentieplicht Energielabel. Vanaf 2022 is het verplicht om bij elke woning (of ander vastgoed) het energielabel te vermelden in de advertentie. Een woning zonder energielabel kan dus niet meer op Funda geplaatst worden door de makelaars.
  4. De Energiebelasting daalt in 2022.
  5. De nieuwe Omgevingswet wordt niet per 1 januari 2022 ingevoerd maar op 1 juli 2022.
  6. De WOZ-waarde 2022 is de waarde van uw woning per 1 januari 2021. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar naar verwachting met 8,5-9%.
  7. Nationaal isolatieprogramma, er wordt 514 miljoen euro vrijgemaakt voor het extra isoleren van woningen.
  8.  1 miljard voor extra bouw woningen tot 2031 is er 100 miljoen per jaar beschikbaar om de woningbouw te stimuleren.
  9. Per 1 januari treedt de wet “Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur in werking.

Met name het laatste punt heeft in de media behoorlijk wat stof doen opwaaien. Deze nieuwe wet maakt het mogelijk dat in bepaalde gebieden woningen niet meer door beleggers kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Een koper moet een woning dus kopen voor eigen gebruik en zelf gaan bewonen. Deze wet is een vervolg c.q. aanvulling op de wet differentiatie overdrachtsbelasting die vorig jaar is ingevoerd. Hierbij is de overdrachtsbelasting op woningen voor beleggers aangepast van 2% naar 8%.

Heb je zelf plannen om een huis te gaan kopen of verkopen? We kijken graag samen met je naar de mogelijkheden in 2022.