Wonen in Son & Breugel

Son en Breugel heeft het imago van een groene gemeente en sinds de aanleg van de A50 ook een gezellige dorpskern. Hier vindt je talloze winkels en ook de horeca is goed vertegenwoordigd. Son en Breugel worden van elkaar gescheiden door de Dommel en ook het Wilhelminakanaal loopt door het dorp.

In de periode na 1960 ontwikkelde de gemeente zich van een boerendorp tot een forensengemeente. De groei van de bevolking zette in die tijd gestaag door. Op 16 augustus 2002 werd de 15.000e inwoner geboren. Vanaf 11 september 2003 was een deel van de snelweg A50 gereed waarmee het drukke verkeer over de provinciale weg niet meer dwars door het centrum van Son hoefde, en de files bij de brug over het kanaal tot het verleden behoren. Dat verkeer door het centrum is iets, dat nauw verbonden is met de geschiedenis van het dorp. De dorpen Son en Breugel hebben eeuwenlang op een kruispunt van doorgaande wegen gelegen. De in 2013 vernieuwde brug over de Dommel, die beide dorpen verbindt, is van oudsher de grote doorgang geweest tussen Oirschot, ‘s-Hertogenbosch en de Peel. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de geschiedenis van het dorp. Naast kooplieden maakten namelijk ook legers veelvuldig gebruik van deze overgang over de Dommel.

Ook qua bedrijvigheid is er veel te doen in Son en Breugel en dan met name op het industriepark Ekkersrijt met de bekende meubelboulevard

  • Compleet en sfeervol winkelcentrum met leuke horecagelegenheden
  • Gemeente met veel groen
  • Kindvriendelijk