Veelgestelde vragen

Heb je vragen met betrekking tot de makelaardij? Wij hebben hieronder de veelgestelde vragen uit onze praktijk voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem via de knop onderaan de pagina of bel of mail ons direct.

Vragen overzicht

Nee, je bent pas in onderhandeling als de tegenpartij reageert op jouw bod door middel van een tegenbod. Een onderhandeling kan vandaag de dag ook afgebroken worden om over te gaan naar een andere biedingsstrategie indien er meerdere kopers tegelijkertijd zich melden.
Bij het eerste gesprek komt altijd een Register Makelaar Taxateur bij je op bezoek voor het advies en offerte. Dit is indien je met ons in zee gaat de eindverantwoordelijke voor het dossier en de verkoop. In overleg met de opdrachtgever kan het zijn dat sommige werkzaamheden/ bezichtigingen worden uitgevoerd door een collega. Bijvoorbeeld bij ziekte, vakantie of verhindering. Zo kunnen wij garanderen dat jouw verkoop altijd doorgaat.
Het energielabel is eenvoudig aan te vragen via www.energielabelvoorwoningen.nl. Met je DigiD kun je dit snel en goedkoop regelen. Heb je recent energiebesparende maatregelen getroffen in de woning ,dan moet je dit kunnen aantonen d.m.v. foto's, facturen en soms de brochure.
Op dit moment worden de meeste woningen binnen 1 maand verkocht. De snelheid van verkoop is echter ook afhankelijk van de prijsklasse, type vastgoed en de gekozen strategie.
Je kunt je via onze website inschrijven, regelmatig onze sneakpeak pagina bezoeken en onze Facebook pagina volgen.
Wij proberen onze dienstverlening zo optimaal uit te voeren voor onze opdrachtgevers, maar ook richting onze kijkers. Natuurlijk is er altijd ruimte voor zelfreflectie en verbetering om de processen nog verder te optimaliseren. Mocht je een klacht hebben dan horen wij dit graag zodat we dit kunnen oppakken. Je kunt een klacht mailen naar: joris@maasmakelaars.nl.
Veel mensen denken dat de bankgarantie alleen is gekoppeld aan het hypotheek voorbehoud. Een bankgarantie geeft een verkoper echter de zekerheid dat een koper zijn/haar verplichtingen nakomt uit de koopovereenkomst. Ook als is de hypotheek rond dan kan een koper nog steeds zijn/haar verplichtingen niet nakomen waardoor de verkoper schade lijdt.
De WOZ waarde is gebaseerd om een modelmatige manier van taxeren waarbij de woning ook niet wordt bezocht. Door deze aanpak kunnen er grote verschillen ontstaan in de werkelijke waarde. Bijvoorbeeld een huis met veel woonoppervlakte kan veel hoger getaxeerd worden, terwijl deze woning eigenlijk een bouwval is.
Als koper heb je een onderzoeksplicht naar de bouwkundige staat van de gekochte woning. Door het laten uitvoeren van een keuring voldoe je in de regel aan deze onderzoeksplicht. De kosten van een dergelijke keuring staan in schril contrast met de koopsom van de woning. Ook een woning van amper 10 jaar kan bouwkundige gebreken hebben. Laat je woning keuren door een keurder die is aangesloten bij een brancheorganisatie met een keurmerk.
Bij de koop van onroerend goed (woningen) waarbij zowel kopers als verkopers particulier zijn, is een mondelinge koop niet bindend. Er dient een getekende koopovereenkomst te zijn pas dan (na 3 dagen bedenktijd voor koper) is de koop bindend voor partijen. 
Meestal zal een verkoper de koop sluiten met degene met het hoogste bod. Soms zijn er echter omstandigheden waardoor een andere bieder interessanter kan zijn. Denk hierbij aan zekerheden zoals financiering, snelle afname en overige voorwaarden
Jazeker. Gebruik onze waardebepalingstool en kom erachter hoeveel jouw woning waard is.
Jazeker. Wij kunnen een geplande verbouwing meenemen als toekomstige waardestijging. Je kunt in de regel maximaal lenen wat de marktwaarde is na verbouwing. We hebben hiervoor wel aanvullende informatie en offertes nodig om een goed beeld te krijgen van de verbouwing. In de regel stijgt de waarde van een woning/appartement nooit met het bedrag wat je gaat investeren.
Als je een mondelinge overeenstemming hebt, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de koopovereenkomst tekent. Pas na ondertekening door beide partijen heb je zekerheid. Als koper heb je nog bescherming door de 3 dagen bedenktijd en eventuele voorbehouden.
Wij werken op basis van no-cure, no-pay en hanteren geen intrekkingskosten. Wij doen ons uiterste best zodat mensen tevreden bij ons kantoor blijven. Ook indien een verkoop een keertje wat minder snel gaat als verwacht. We hebben gelukkig een heel laag percentage aan intrekkingen (vrijwel nihil).
De meeste mensen verkopen maar een paar keer in hun leven een huis. Het gaat hierbij om grote bedragen en enorme financiële belangen. Een makelaar heeft veel ervaring en doet dit werk dagelijks. We zijn bekend met de meest voorkomende valkuilen en kunnen een goede inschatting maken van eventuele risico's. Wij zijn ook niet emotioneel betrokken bij de transactie maar bekijken het proces zakelijk, maar in jouw belang. Met een goede aanpak zijn wij zelfs van mening dat ons kantoor ervoor kan zorgen dat je absoluut de beste deal uit de markt kan halen en we onszelf terugverdienen. Een andere reden is ook dat wij je ontzorgen gedurende dit proces en altijd klaar staat met raad en daad. Er gaat stiekem veel tijd zitten in een verkoop.
Je koopt doorgaans maar een paar keer in je leven een woning. Wij zijn ervoor om te zorgen dat de koper met beide benen op de grond blijft staan en geen verkeerde aankoopbeslissing neemt. We hebben de ervaring en skills om je optimaal te adviseren over de aan te kopen woning of appartement. Denk hierbij aan een waarde-advies, advies over de woning en omgeving en juridisch advies. Daarnaast kunnen wij door ons jarenlange ervaring de beste deal uit de markt halen, of bij veel concurrentie jou meer kans geven op een woning. Ook kunnen wij je helpen bij het vinden van een geschikte woning door middel van een uniek aankoopprogramma.
Een koop is eigenlijk pas echt definitief als deze bij de notaris is gepasseerd. We spreken echter ook vaak van definitief als de koopakte is getekend, alle ontbindende voorwaarden zijn vervallen en de bankgarantie is gesteld.
Standaard wordt in de NVM-modelovereenkomst opgenomen dat een koper de sleutels pas krijgt bij de notariële overdracht.
Bij de aankoop van een woning zijn er kosten die bovenop de koopsom komen. We noemen dit de zogenaamde kosten koper. De kosten koper bestaan uit overdrachtsbelasting (2% voor woningen en 6% voor bedrijfspanden, garageboxen ect), inschrijving in het kadaster oftewel kadastrale kosten en de notariskosten.
Bij een NHG hypotheek (tot € 310.000,-- aankoopsom) staat een waarborgfonds garant voor de hypotheek, mocht de hypotheekgever niet aan zijn/haar verplichtingen kunnen voldoen. Hierdoor lopen de geldverstrekkers minder risico en kan er een lagere rente worden berekend.
Een pand wordt in de regel gekocht en verkocht op basis van kosten koper. De bijkomende kosten om de woning op naam te krijgen zijn dan voor rekening van de kopende partij. In sommige gevallen neemt de verkoper deze kosten voor zijn rekening. We spreken dan van "vrij op naam". Dit komt meestal voor bij nieuwbouw.
Als er onder deskundige hulp van de makelaar een koopovereenkomst tot stand is gekomen, dan is de notaris bij wet aangesteld om de overdracht van de woning te verzorgen. De notaris doet onderzoek naar het pand en controleert of partijen bevoegd zijn om te verkopen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de juridische status, of de gelden binnen zijn en dat alles in orde is om het onroerend goed veilig van de ene naar de andere eigenaar kan worden overgedragen.
Een particuliere koper heeft na de ondertekening van de koopakte door beide partijen nog 3 dagen de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen van de koop af te zien. Wanneer de bedenktijd daadwerkelijk eindigt, is mede afhankelijk van welke dag je tekent en eventuele zon- en feestdagen.
Op de dag van de notariële eigendomsoverdracht hebben we nog een laatste inspectie in de woning. Hierbij is de gelegenheid om te controleren of de woning nog in dezelfde staat is dan ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst. Tevens nemen we dan de meterstanden op en voeren we enkele controles uit. Let op! Deze inspectie is niet bedoeld om grondig onderzoek te doen naar de staat van de woning. Dit onderzoek dien je voor of direct na de koop (onderzoeksplicht) uit te voeren. Tip: Met een bouwkundige keuring heb je ook een waardevol document (nulmeting) wat de staat van de woning was ten tijde van aankoop.
De NVM is een van de grootste brancheorganisaties in de Makelaardij. Een makelaar of vastgoeddeskundige met het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden. De NVM investeert namelijk voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep. De statuten én de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit van ieder NVM-lid.
Binnen de makelaardij zijn er diverse termen die aangeven wat een makelaar aan opleidingsniveau heeft. Een Kandidaat Makelaar (KMRT) mag in principe alle voorkomende werkzaamheden in het vak als makelaar uitvoeren. Alleen taxeren mag een KMRT niet. Dit is voorbehouden aan de Register Makelaar Taxateur. Deze heeft de vaktest afgelegd en mag daarom wel taxeren. Vroeger werd men als makelaar beëdigd door de rechtbank en was de titel Makelaar beschermd. Wil je weten of iemand zijn/haar papieren heeft dan kun je dit checken bij Vastgoedcert.nl 
Als koper moet je onderzoek doen naar hetgeen je aankoopt. Zowel bouwkundig, maar ook juridisch (privaat en publiekrechtelijk). Daar staat tegenover dat de verkopende partij een meldingsplicht heeft. De verkoper is verplicht de koper te informeren over zaken die van belang kunnen zijn. Ernstige of onverwachte gebreken, zoals een lekkage, behoren daartoe. Dit geldt niet voor gebreken die zichtbaar zijn voor de koper. Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in muren. De verkoper hoeft de koper daar niet uitdrukkelijk op te wijzen. Gebreken die bij de bezichtiging ontdekt kunnen worden, kunnen later niet als verborgen gebrek worden benoemd en komen voor rekening van de koper. De onderzoeksplicht geldt ook voor juridische aspecten. Een goed voorbeeld daarvan zijn erfdienstbaarheden, zoals een recht van overpad. Meer informatie.
Wij hanteren in principe geen vaste courtage, maar bekijken dit per geval op maat. De hoogte van de courtage hangt af van diverse factoren. Is jouw huis courant, in welke prijsklasse, wat voor soort woning etc. Wij bieden altijd een scherpe en realistische courtage. Met onze werkwijze en goede prestaties ben je uiteindelijk altijd het voordeligst uit. We komen graag een keertje vrijblijvend bij je langs voor een offerte en verkoopadvies.
Heb je een andere vraag?

Wij vinden jouw droomhuis!

Weet jij precies hoe je droomhuis eruit ziet? Maar heb je het nog niet gevonden? Wij helpen je graag bij je zoektocht. We staan als vertrouwde makelaar aan je zijde, als deskundig aanspreekpunt en als onderhandelingspartner.