Corona Bezichtiging

Veilige bezichtigingen en Corona 2.0

Veilig bezichtigen tijdens Corona

Recent zijn de maatregelen omtrent het Coronavirus / Covid-19 weer aangescherpt vanwege het toegenomen aantal besmettingen in Nederland. Bezichtigingen kunnen doorgaan maar wel onder strikte voorwaarden teneinde jouw, de verkopers en onze medewerkers te beschermen. Open huizen waarbij we in korte tijd veel kandidaten toch een woning konden laten zien zijn sinds de eerste uitbraak al taboe. Dit vergt voor ons team enorm veel creativiteit en werkdruk om toch iedereen de gelegenheid te geven, indien mogelijk, om de woningen en appartementen te komen bekijken. We verzoeken je vriendelijk om rekening te houden met de volgende spelregels:

 1. Bereidt je online goed voor, bekijk de video en plattegronden voordat je een bezichtiging aanvraagt.
 2. Kom op tijd op de bezichtigingsafspraak.
 3. Maximaal 2 kijkers per bezichtiging (geen kinderen!)
 4. Draag een mondkapje
 5. Desinfecteer je handen en raak niks aan in de woning
 6. We schudden geen handen en houden 1.5 meter afstand
 7. Heb je klachten, blijf thuis
 8. Volg de instructies van onze makelaars

Indien je de afspraak moet annuleren dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Bij voorkeur niet last minute. Onze verkopers doen veel moeite om de woningen goed te presenteren.

Recently, the measures regarding the Coronavirus / Covid-19 have been tightened again due to the increased number of infections in the Netherlands. Viewings can take place but under strict conditions to protect you, the sellers and our employees. Open houses where we were able to show many candidates a house in a short time have been taboo since the first outbreak. This requires a lot of creativity and work pressure for our team to give everyone the opportunity, if possible, to come and see the houses and apartments. We kindly request you to take the following rules into account:

 1. Prepare yourself well online, watch the video and floor plans before you request a viewing.
 2. Arrive on time for the viewing appointment.
 3. Maximum of 2 viewers per viewing (no children!)
 4. Wear a mouth mask
 5. Disinfect your hands and do not touch anything in the house
 6. We do not shake hands and keep 1.5 meters distance
 7. Do you have complaints, stay at home
 8. Follow the instructions of our brokers

If you have to cancel the appointment, we would like to hear this as soon as possible. Preferably not last minute. Our sellers go to great lengths to present the homes properly.